Begunstigers

Wij danken onderstaande vrienden voor hun bijdrage:

Visser

Holzer

Als u het koor steunt met een eenmalige of jaarlijkse bijdrage, zijn wij u zeer erkentelijk. U maakt hierdoor het uitvoeren van koormuziek mede mogelijk.

Als vriend ontvangt u twee maal per jaar de vriendenbrief. Bovendien bieden wij bij  u twee plaatsreservering aan bij aankoop van kaarten voor elk van onze concerten.

De concerten van Con Amore worden dit jaar mede mogelijk gemaakt door sponsoren

Vindt u cultuur en muziek ook belangrijk voor een plezierig samenleven in Leiden en in de regio rondom Leiden, en wilt u dat ondersteunen met een dienst, product of geldbedrag? Bedrijven hebben bijvoorbeeld onze bloemen, drukwerk, of transport gesponsord. Als er een programmaboekje is, komt uw bedrijfsadvertentie (A5) in het boekje. Als er alleen een concertprogramma wordt uitgegeven, wordt het bedrijfslogo daarop geplaatst. Uw logo komt op onze website met een link naar uw website, Facebookpagina of e-mail. Neem contact op met onze secretaris.

Con Amore bedankt de volgende fondsen: