Het beloningsbeleid van onze oratoriumvereniging behelst het volgende:

  • Het statutaire bestuur en eventuele medebeleidsbepalers zijn allen vrijwilligers zonder enige vorm van honorarium of vacatiegeld;
  • De vereniging heeft geen personeel in dienst, is dus geen werkgever en er vinden dus geen salarisbetalingen plaats;
  • De dirigent is zzp’er en factureert maandelijks. Het met de dirigent overeengekomen tarief wordt geadviseerd door Korennetwerk Nederland;
  • Voor een concert worden solisten en orkest ingehuurd via een extern bedrijf. Dit bedrijf factureert ons; wij betalen dus geen honoraria of andere vergoedingen.