Beleidsplan Con Amore 2023

  • Doelstelling: Beoefening van de klassieke koorzang door amateurs

Inleiding

Op 21 november 1912 werd in Leiden de Christelijke Oratoriumvereniging voor gemengd koor “Con Amore” ( met grote toewijding) opgericht en is sindsdien aldaar gevestigd.

De leden van de vereniging zingen allen in het koor en kiezen uit hun midden het bestuur dat statutair uit tenminste 5 leden bestaat.
Con Amore is bij de KvK geregistreerd onder nr 40445239 , adres secretariaat: Verdamstraat 30, 2313 PN Leiden

Het koor telt nu zo’n 80 vaste leden en daarnaast doet per uitvoering een wisselend aantal projectleden mee. De leden komen grotendeels uit Leiden en naburige gemeenten. Zangers kunnen zich inschrijven als lid/projectlid na een stemtest , af te nemen door de dirigent; van de leden wordt verwacht dat ze zich thuis voorbereiden op de wekelijkse repetities.

Onze dirigent en repetitor is sinds 2008 Bernhard Touwen , die ook dirigent is van het Haarlems concertkoor, het Wijks vocaal en Markant uit Den Bosch. Naast concertpianist is hij ook artistiek leider van het orkest Concerto Brabant.

De programma’s voor het voor- en najaarsconcert worden jaarlijks in samenspraak met de dirigent vastgesteld. We kiezen voor een gevarieerd programma van klassieke koormuziek. Het uitgangspunt daarbij is om een balans te vinden tussen enerzijds bekende, toegankelijke koorwerken en anderzijds de koorleden en het publiek in aanraking te brengen met de minder bekende werken van Vivaldi, Pärt, Britten, enz.” Toegankelijk noemen wij koorwerken van Bach- o.a. Weihnachtsoratorium, Johannes Passion, Handel -Messiah , Haydn- Die Schöpfung, Mendelssohn-Elias, Vivaldi-Gloria, Rossini-Petite Messe Solennelle om enkele recent uitgevoerde werken te noemen.

We streven ernaar twee uitvoeringen per jaar te geven, afhankelijk van het programma een groot en een kleiner concert. Bij het grote concert vragen we medewerking van beginnende professionele solisten ( vaak laureaten van IVC Den Bosch) en dito orkest, voor het kleinere concert kiezen we voor een minder omvangrijke professionele begeleiding. Voor de grote concerten konden we tot voor kort de Pieterskerk in Leiden huren waar de bezoekerscapaciteit ruim voldoende is voor de afzet van 500-600 plaatskaarten. Sinds 2020 maken we gebruik van de Marekerk waar we maximaal 400 bezoekers kunnen ontvangen. Alleen voor bijzondere projecten zullen we nog van de Pieterskerk gebruik kunnen maken: teruglopende subsidie-inkomsten enerzijds en oplopende huurprijzen anderzijds nopen ons ertoe voor uitvoeringen in de kleinere Marekerk te kiezen. Voor grotere producties in de zomer is de Hooglandse Kerk in beeld als concertlocatie

De repetitielocatie is Kerkelijk centrum de Regenboog in de Merenwijk,

De reguliere repetitieavond is op donderdag van 19.45u tot 22.00u

Doel van de vereniging

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van koorzang te stimuleren en te verbeteren en het klassieke koorrepertoire op hoog niveau tot klinken te brengen . Zo houden we de amateur muziekbeoefening in stand , in een poging cultureel erfgoed levend te houden. Hiervoor organiseert zij concerten en uitvoeringen, veelal met (semi-)professionele solistische en instrumentale begeleiding.

Organisatie van de activiteiten

Het bestuur van de vereniging heeft voor onbepaalde tijd een contract met de dirigent . Voor incidentele acties worden losse krachten aangetrokken

Bestuur en dirigent bepalen in een meerjarenplan welke muziekstukken er zullen worden voorbereid op de repetitieavonden voor het uit te voeren concert.
Professionele solisten en orkest worden na overleg met de dirigent door het bestuur gecontracteerd. Voor alle activiteiten van de vereniging worden door het bestuur contracten gesloten met diverse (kerk)zalen in en om Leiden.

Financiering van de activiteiten

Voor de financiering van de activiteiten wordt onderscheid gemaakt tussen:
Algemene activiteiten, zoals de repetitieavonden, studiedagen en bestuurs- en kantoorkosten. Deze activiteiten moeten worden gedekt uit de contributies en eventuele giften.

Projectactiviteiten, zoals de te geven concerten en andere uitvoeringen. Deze activiteiten moeten worden gedekt uit de kaartverkoop voor het concert, maar met name uit de te verkrijgen subsidies van een flink aantal fondsen.

Doelgroepen voor een concert

Voor een concert staan de kerkdeuren wijd open voor een zo groot mogelijk publiek. Voor de uitvoering van een concert worden op diverse manieren toegangskaarten verkocht. Iedereen is welkom! De meeste kaarten worden afgenomen door de leden zelf ten behoeve van familie, vrienden etc. Ten behoeve van de kaartverkoop worden flyers en posters gemaakt en verspreid om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de geprogrammeerde uitvoeringen. Via de website van de vereniging kunnen kaarten worden afgenomen, dan wel aan de zaal op de avond van de uitvoering.