Inschrijving

Aanmelden

Bij onze repetitie staat de deur altijd open voor enthousiaste zangers die interesse hebben om bij Con Amore te komen zingen. Door ons met onderstaande formulier alvast van een aantal gegevens te voorzien, kunnen we je aanmelding makkelijker doorlopen. Deze aanmelding is geheel vrijblijvend en je kan drie repetities meedoen voor je beslist of je bij het koor wil. We plannen een eenvoudige stemtest in met de dirigent.

Er bestaat de mogelijkheid om mee te doen als projectzanger of als vast lid. Een projectzanger doet mee tot en met de uitvoering van het huidige project, waarna het lidmaatschap, zonder tegenbericht, vanzelf wordt beëindigd. Een vast lidmaatschap staat los van het project waar op dat ogenblik aan wordt gewerkt en wordt, zonder tegenbericht, jaarlijks verlengd.

Aanmelden voor proefrepetitie

Aanspreekvorm

Soort lidmaatschap

Stemsoort

11 + 7 =